Torță vie..

Căci, până și dorul, torță vie, uneori lăcrimează.. PT 25.12.2020

Un câmp întreg de albe flori, se-ntinde spre Zenit..

Un câmp întreg, de-albastru dor, viața are să fie.

Sufletul meu, eternul călător.. refuză astăzi să mai stea lungit..

Și-aleargă ne-ncetat..mereu arzând, precum o torță vie!

Și Cerul mă udă, cu nesfârșit potop

Dorind să-mi stingă rugul.. pe care-l port în mine.

Dar pe-al meu dor țipând, n-ajunse niciun strop..

Ascultă-n astă iarnă, doar viforul din vine.

M-am rezemat încet, de cele nopți prealungi,

Și-am așteptat un licăr, un strigăt peste vremi..

Și s-au ciocnit în alb, pe ceru-Ți, două stânci.

Iar flacăra-mi nebună.. răspunde când o chemi!

Un trunchi uitat, de veacuri, și pe-năuntru gol,

Ce răsuna de vânturi.. ce șuiera uitare..

Azi e-mbrăcat în verde.. îmbrățișat domol,

De ieder-aguridă.. de dulcea-i răsuflare.

O să mă rup de lume.. de cel amarnic loc,

Și vântului m-oi da.. și către Tin’ mă poarte..

Și-n părul Tău s-or pierde.. ca în al vieții joc,

Mâinile mele aspre.. precum coperți de carte..

Îngheată-mă în ierni! În stihu-Ți, și-n cuvânt!

Oprește-mă în vremi.. damnat spre veșnicie..

Iar dacă o să mor, dorul fie-mi mormânt.

Căci numai altă torță.. o stinge torța vie!

Gondolier..

.. Pe râul dorului..

Mă frânge, tu, visare, și spre real mă du!

Or poate tot ce e, visare nicicând fu..

Și cerul ce se-ndoaie, de dorul reîntâlnirii

E doar și el flămând, de faldurile simțirii..

Scrutând cu nebunie, pe orizont de ape,

Mă pierd ca un condor, ce piscul azi își cată.

Or ca un moribund, ce groapa vrea să-și sape

Dar moartea nu se-ndură.. cu viață îl adapă.

Mă-ngheață-n aste vremi.. și-n ale tale brațe!

Călduri să nu răzbească, nicicând a dezgheta..

Cunoașteri nu pătrundă, între degetele soațe..

Primește-n palma-ți alba, de stâncă palma mea.

Tu râu, azi liniștit, cu ape limpezii,

Lasă-mă în tăcere, eu gondolier să-ți fiu..

Și când te-ncearcă dorul, în serile pustii

Te-oi mângâia plăpând, cu al meu cuget viu.

Așa cum mă știu azi, nu m-am știut nicicând.

Cu-atâta dor amar.. avid după Cuvânt,

Nu mă frânge visare.. Ci spre Zenit mă du..

Căci unde-ncepe ne-nțelesul.. acolo începi tu..